“Milyen nyelvvizsga szintek léteznek? Mi számít alapfoknak, középfoknak és felsőfoknak? Milyen skála szerint mérjük a nyelvtudást? Az Európai Unióban van-e közös skála?”

Biztosan felmerültek benned is már ezek a kérdések. Ezeket a kérdéseket fogom most megválaszolni.

A hazai rendszerváltást követően lecsökkent az orosz nyelv iránt érdeklődők száma – a kötelező orosz oktatás elmúltával – a nyugat-európai nyelvek egyértelmű népszerűségre tettek szert, főként az angol és a német nyelv volt a domináns idegen nyelv a tanulók körében. Ezzel egyidejűleg megjelent az igény a nyelvvizsgarendszer megreformálására is.

A “Rigó utcai” nyelvvizsga mindenki számára ismerősen cseng, ez eredetileg az ELTE – Állami Nyelvvizsga Bizottság néven működött. A piac liberalizálását követően az ELTE részévé vált Idegennyelvi Továbbképző Központ (ITK) néven folytatta működését, mely 2012 óta profitorientált vállalkozásként működik Origo Nyelvi Centrum Kft. néven.

 

Az EU-s nyelvvizsga harmonizációig Magyarországon kétnyelvű nyelvvizsgát 3 szinten lehetett tenni általános angol nyelvből:

 

  1. Alapfokú
  2. Középfokú
  3. Felsőfokú

Az egyes nyelvvizsgák két részből álltak: egy szóbeli és írásbeli részből, melyet “A” és “B” részként hivatkoztak. Aki 2000 táján vizsgázott, még ezzel a besorolással találkozott.

Az Európa Tanács kezdeményezésére 1991-ben elindult Nyugat-Európában a Közös Európai Referenciakeret (KER), angolul Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR), mely minden nyelvre és kontextusra adaptálható.

Magyarország is csatlakozott a nemzetközi keretrendszerhez, jelenleg a magyarországi nyelvvizsgáztatás a CEFR keretében zajlik.

A CEFR 6 szintre sorolja be a nyelvtudást: A1-től C2-ig, mely 3 fő csoportra osztható.

Szintek

“A” – Alapszintű nyelvhasználó:
 – A1: minimumszint
 – A2: alapszint

“B” – Önálló nyelvhasználó
 – B1: küszöbszint
 – B2: középszint

“C” – Mesterfokú nyelvhasználó:
 – C1: haladó
 – C2: mesterfok

Kompetenciák

  • Olvasás
  • Hallás utáni értés
  • Társalgás
  • Folyamatos beszéd
  • Írás

Az Európa Tanács honlapján szereplő leírás az irányadó, ez a hivatalos leírása a CEFR szinteknek. Hogy ez pontosan mit jelent a gyakorlati tudást tekintve, arra vonatkozóan is kapunk itt segítséget.

Ez az új rendszer nem adott nyelvhez készült, ezért ezek a szintek alkalmazhatóak bármilyen idegen nyelvre, nem csak az angolra. A meghatározott szintek a tanulók időbeni fejlődésével összhangban állnak, azaz a nyelvtanulást az A1 szinten kezdjük és lépésről-lépésre haladunk a C2 szint irányába. 

“Ezt értem, de mi számít alapfoknak, középfoknak és felsőfoknak?”

Alapfokú nyelvvizsgának, a CEFR B1 besorolás feleltethető meg. Akinek a diplomázásához/munkavégzéséhez alafokú nyelvvizsga van előírva, akkor legalább B1-es szintű nyelvvizsgát kell tennie.

Középfokú nyelvvizsgának, a CEFR B2 besorolás feleltethető meg.

Felsőfoknak pedig a CEFR C1 besorolás a párja. Természetesen az nem probléma, ha C2-es nyelvvizsgánk van. 🙂

“Melyik nyelvvizsgát választhatom, mi az elfogadott?”

Az attól függ, hogy mihez kell… ha katonának készülsz, akkor neked az ARMA nyelvvizsga kell.

Ha csak az egyetemi diploma megszerzéséhez kell a nyelvvizsga (vagy a munkahelyed kéri), akkor az adott nyelvnek megfelelő általános vagy szaknyelvi nyelvvizsgára lesz szükséged – ezt azonban az adott oktatási intézmény adott szakra vonatkozólag határozza meg.

Lehetőség van egy- és kétnyelvű nyelvvizsga megszerzésére, azonban nagyon fontos, hogy csak akkreditált nyelvvizsgát tegyünk! Az akkreditált nyelvvizsga rendszerek listáját az Oktatási Hivatal teszi közzé.

Lehetőségünk van külföldi, nem akkreditált nyelvvizsgát is tenni, azonban ez nem ad “keményfedeles” nyelvvizsga bizonyítványt.

Ha külföldi egynyelvű bizonyítvánnyal rendelkezünk, aggódni akkor sem kell, ugyanis honosítani külföldi nyelvvizsgaközpont egynyelvű, általános, illetve szaknyelvi típusú nyelvvizsga-bizonyítványát lehet, amennyiben:
 – a nyelvvizsga-bizonyítvány 2000.01.01. után szerzet
 – a vizsgázó a vizsga évében betöltötte a 14. életévét

Ha nem rendelkezünk nyelvvizsgával és speciális követelmények nincsenek előrva, akkor javasolt az akkreditált nyelvvizsga rendszerek közül választani egyet a nyelvtudásunknak megfelelően.

 

Ha kérdésed van, lépj kapcsolatba velünk!

Megosztás:

error: A tartalom védett!